Bezpiecznie w Tatrach – Projekt UE

TOPR realizuje Projekt UE w Ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska RPO Województwa Małopolskiego. Działanie – Wsparcie służb ratunkowych.

Nazwa projektu; „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Tatrach poprzez wdrożenie systemu monitoringu pogody oraz zakup sprzętu ratowniczego dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu.

To top