Zarządzenie Naczelnika TOPR z dnia 17 czerwca 2020 roku, określające szczegółowe wymagania, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej w celu przyjęcia w poczet członków kandydatów TOPR.

To top